Laad Infrastructuur

Laadpunten

View / Alle

Enkel Vaste kabel Type T1 of T2 of stekker T2
22kW driefasesysteem
GPRS/Ethernet;

Enkel Vaste Kabel Type 2
1 x Vaste kabel Type 2
4,5kW éénfase
GPRS/Ethernet

Enkel Vaste Kabel of stekker
1x Vaste Kabel of stekker
11kW driefasesysteem
GPRS/Ethernet.

Vaste Kabel T1 of T2 of stekker T2
2x 22 kW driefasesysteem
GPRS/Ethernet

T2-T2 cable